Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 23
За місяць : 490
Кількість
статей : 662
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечна планета
Бібліотечна планета

image«Бібліотечна планета» – щоквартальний науково-виробничий фаховий журнал. Обсяг – 42 журнальні сторінки, формату А 4 з повнокольоровою обкладинкою. Ілюструється чорно-білими фотографіями. Розповсюджується за передплатою.

Заснований у березні 1998 року Національною парламентською бібліотекою України (НПБУ). Журнал мав на меті стати трибуною для висвітлення, аналізування стану справ у книгозбірнях, надання допомоги фахівцям бібліотечної справи в розв’язанні багатьох проблем, зокрема щодо задоволення інформаційних потреб бібліотекарів та читачів, сприяти зміцненню престижу бібліотек і бібліотечної професії, соціальному захисту фахівців.

У 1998–2004 рр. головним редактором видання був генеральний директор НПБУ А. П. Корнієнко. Серед членів редколегії, які стояли біля витоків часопису і сприяли його популяризації, бували як знані теоретики бібліотечної справи – професори та доценти вишів В. Бабич, В. Загуменна, Т. Ківшар, Н. Кушнаренко, В. Пашкова, Л. Петрова, В. Скнарь, М. Слободяник, А. Чачко, так і провідні працівники НПБУ – О. Александрова, Л. Бейліс (заступник головного редактора), З. Савіна, С. Басенко, Ю. Ворона (секретар), І. Полякова, І. Цуріна, Т. Прокошева (на той час начальник відділу бібліотечно-інформаційних мереж Міністерства культури України).

Концепція видання передбачає фаховий інформаційний супровід, насамперед, працівників публічних бібліотек сфери впливу Міністерства культури України, для яких Національна парламентська бібліотека України є загальнодержавним науковим, методичним і інформаційним центром, а також практично всіх бібліотечних працівників нашої держави. Журнал розкриває досвід роботи книгозбірень різних типів і форм власності, актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи, пропагує кращий національний і зарубіжний досвід у бібліотечній сфері, розповідає про окремих творчих працівників галузі – від завідувача сільської бібліотеки до фахівця національного або державного закладу.

Матеріали подаються в рубриках: «Колонка головного редактора», «З досвіду роботи», «Конференції, Семінари. Читання», «Сторінка методиста», «Бібліотека в правовому полі», «З досвіду роботи», «Погляд фахівця», «Постаті культури», «Офіційні документи», «Книжкова полиця», «Події. Факти», «Рецензуємо» тощо. Серед постійних авторів: працівники бібліотеки, члени редколегії, а також авторитетні фахівці-практики як самої НПБУ (Н. Богун, Т. Богуш, О. Білик, С. Зворський, В. Кононенко, Н. Казакова, О. Мастіпан, О. Погребна, В. Соколов та ін.), так і інших національних, державних, обласних бібліотек (Н. Богза, В. Вітенко, Л. Григаш, Н. Морозова, Н. Тітова, В. Ярощук та ін.), спеціалісти районних та міських книгозбірень, сільських філій сфери впливу Міністерства культури України. Свої статті в журналі регулярно друкують відомі фахівці провідних книгозбірень країни та установ, що опікуються проблемами галузі в цілому: НБУ імені В. І. Вернадського НАН України, Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, Наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії, КНУКіМ, НАКККіМ, ННМБУ, ДНПБУ імені В. О. Сухомлинського, ХДАК, зарубіжні колеги з республіки Білорусь, Польщі, США, Хорватії, а також знані українські письменники, культурознавці, громадські діячі та ін.

Щодо наукової складової журналу, то тут крім вищезгаданих членів редколегії, своїми творчими доробками особливо сприяли становленню «Бібліотечної планети» відомі вчені: Н. Ашаренкова, М. Геращенко, Л. Дубровіна, В. Ільганаєва, В. Лутовінова, Т. Новальська, А. Соляник, Л. Філіпова, Г. Швецова-Водка, І. Шевченко, В. Шейко, Т. Ярошенко. Наукові публікації торкалися проблем запровадження інноваційних технологій, підготовки кадрів, організації безперервної освіти, висвітлювалися основні напрями бібліографічної діяльності, розвиток бібліотекознавства в Україні тощо.

З 2004 року головним редакторам журналу є генеральний директор НПБУ Т. І. Вилегжаніна. Було переглянуто концепцію часопису в бік висвітлення, насамперед, проблем сучасного розвитку бібліотечної справи щодо оновлення її нормативно-правової бази, юридичного захисту бібліотечних працівників, створення та впровадження нових послуг та ресурсів для користувачів, у т. ч. за рахунок досягнень у процесах інформатизації та комп’ютеризації, перспектив розвитку мережі сільських бібліотек, підвищення в соціумі ролі читання, популяризації сучасного літературного процесу. В часописі з’явилися нові актуальні рубрики «Бібліотека в правовому полі», «Дискутуємо!», «Інформаційні технології», «Українська бібліотечна енциклопедія».

У 1999 – 2010 рр. журнал «Бібліотечна планета» було включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких публікувалися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук.

З 2005 року номери журналу представлені у віртуальній версії на сайті електронної бібліотеки «Культура України».

Джерела

 

Бейлис Л. И. «Библиотечная планета» – новый журнал Украины / Л. И. Бейлис // Библиотековедение. – 2000. – № 2. – С. 120–123.

Бейліс Л. І. Журнал «Бібліотечна планета»: гармонія фахової науки і практики / Л. І. Бейліс // Вісн. Книжк. палати. – 2002. – № 11.– С. 9–11.

Бейліс Л. І. Фаховий журнал Національної парламентської бібліотеки України / Л. І. Бейліс // Бібліотека і книга у контексті часу: Зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ. конф., 11–13 травня 2006 р., м. Київ / НПБУ. – К., 2006. – С. 20–25.

Бейліс Л. І. Святкуємо перше десятиріччя / Л. І. Бейліс // Бібл. планета. – 2008. – № 3. – С. 8–9.

Вилегжаніна Т. На шляху до професіоналізму / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 4–6.

Статтю створено : 16.01.2015
Останній раз редаговано : 31.01.2019