Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 22
За місяць : 672
Кількість
статей : 556
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Національна наукова медична бібліотека України
Рубрики : Бібліотеки
Національна наукова медична бібліотека України

image

Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ) – бібліотека загальнодержавного значення, головний бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький центр, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування фахівців медичної галузі України; є невід`ємною ланкою системи підготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів України, найбільшим у країні книгосховищем документів медико-біологічного комплексу.

 Заснована у 1930 р. відповідно до наказу Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР як Київська державна медична бібліотека Народного Комісаріату охорони здоров’я України. Створена на базі фондів бібліотек Київського медичного інституту та Київського інституту удосконалення лікарів з метою забезпечення мережі медичних установ і наукових закладів необхідною науковою літературою.

Бібліотека обслуговувала близько 200 спеціалістів-медиків. Її першим директором було призначено лікаря В. М. Когана. В 1934 р. бібліотека розташувалася в приміщенні університетської бібліотеки (вул. Володимирська, 58), що дало можливість збільшити фонди та розширити штат. У бібліотеці на той час працювала рідна сестра Лесі Українки – Ольга Петрівна Косач-Кривинюк. Серед перших читачів бібліотеки – видатні вчені: О. Богомолець, М. Стражеско, О. Кримов, В. Чаговець, М. Яновський, Л. Громашевський, Д. Чеботарьов. Яскраву сторінку в історію бібліотеки вписала когорта всесвітньо відомих вчених-медиків – М. Амосов, А. Ромоданов, В. Фролькіс, Я. Фрумкін та багато ін. Під час Другої світової війни книжковий фонд, майно, документація бібліотеки були спалені німецько-фашистськими окупантами. Навесні, 1944 р. бібліотека поновила свою діяльність.

За час свого існування ННМБУ змінила ряд назв. У 1944 р. за розпорядженням Ради Народних Комісарів УРСР її перейменовано в Республіканську наукову медичну бібліотеку зі штатом в 57 осіб. У 1980 р. – це Республіканська наукова медична бібліотека ім. Д. І. Ульянова, у 1992 р. – Державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров`я України. У 2006 р. Указом Президента України бібліотека отримала статус національної і стала називатися Національною науковою медичною бібліотекою України.

Від дня свого заснування і до 1969 р. бібліотека не мала власного приміщення, постійно переїжджаючи з одного непристосованого приміщення в інше. Читальні зали були не більш як на 20–25 місць. В одній кімнаті працювали декілька відділів. Фонди розміщувалися в підвалах на різних вулицях міста. Наприкінці 1969 р. бібліотека отримала власну домівку – колишній будинок відомих київських землевласників-цукрозаводчиків Терещенків, побудований наприкінці ХІХ ст. за проектом архітектора П. С. Бойцова та за участю відомого зодчого П. І. Голандського, котрий є пам'яткою архітектури. Після капітального ремонту 1969–1971 рр. вона відчинила свої двері відвідувачам.

Структура ННМБУ складається з апарату управління, 16 основних відділів, 22 секторів та обслуговуючого персоналу. У ННМБУ функціонують унікальні структурні підрозділи: відділ перекладів наукової літератури із залученням до виконання робіт позаштатних перекладачів (заснований у 1956 р.) та відділ наукового опрацювання патентного фонду. За 2013–2014 рр. виконано 210 друкованих аркушів письмових перекладів та 700 годин усних перекладів. Серед основних замовників провідні фармацевтичні фірми, Міністерство охорони здоров’я України, науково-дослідні інститути, лікувально-профілактичні установи. Здійснюються переклади технічної документації, сертифікатів, анотацій до лікарських засобів тощо.

Створений на початку 70-х рр. ХХ ст. патентний відділ має унікальний галузевий патентний фонд, що нараховує понад 200 тис. прим., з яких 194 тис. – спеціальні види літератури (нормативно-виробнича документація та описи винаходів). Також фонд містить велику кількість довідково-інформаційних покажчиків, класифікаційних матеріалів, збірників законодавчих актів України та інших держав з питань інтелектуальної власності, методичної літератури, періодики, книг.

Ресурсна база ННМБУ – розгалужена система фондів медико-біологічного спрямування, що на 01.01.2014 р. нараховує 1 550 700 прим. видань, з яких 393 097 прим. – іноземні видання, 244 391 одиниць патентної документації. З 1970 р. функціонує галузевий фонд патентної та нормативно-технічної документації. Окрасою бібліотеки є фонди рідкісних та раритетних видань, які відображають розвиток світової медицини ХVІ–ХVIIІ ст. та фонд «Медична Україніка» (література з автографами та дарчими написами).

 Чільне місце відведено раритетним виданням творів медиків античного світу та епохи Відродження: першого реформатора медицини Гіппократа, Клавдія Галена, Андреаса Везалія, Вільяма Гарвея. Наукову цінність представляють книжкові колекції відомих українських учених-медиків: В. А. Барабоя, В. О. Беліцера, Л. В. Громашевського, Л. А. Зарицького, Г. Ф. Писемського, Я. П. Фрумкіна, П. Л. Шупика та інші, подаровані бібліотеці.

Основні джерела комплектування фондів: обов`язковий примірник документів відповідно до законодавства, документи, придбані за державні кошти, отримані в дарунок та документообмін. Бібліотечний фонд це – книги, періодичні видання, спеціальні види науково-технічної документації, документація на електронних носіях інформації, аудіовізуальні матеріали.

Іноземні видання надходять до бібліотеки винятково завдяки гуманітарній допомозі, міжнародному книгообміну, отриманню в дар літератури від приватних осіб. ННМБУ активно співпрацює з зарубіжними колегами: представниками української діаспори в США та Канаді, Окружною Лікарською Палатою у Варшаві, Всесвітньою Організацією Охорони Здоров`я (ВООЗ), Французьким культурним центром, Українсько-Американським Фондом «Сейбр-Світло», Всесвітньою Асоціацією Болгар та ін. Всього партнерами бібліотеки є 32 бібліотеки з 16 країн Європи та Америки.

За сприяння Посольства Польщі в Україні у 2011 р. започатковано спільний проект, метою якого є створення Центру польської медичної книги в ННМБУ. В рамках існуючих домовленостей до бібліотеки надходять книги та журнали польських видавництв із різних проблем медицини як польською, так і англійською мовами. На початок 2014 р. надійшло 454 книги.

До 1993 р. у бібліотеці існували лише карткові каталоги. Алфавітний каталог книг та авторефератів, відображає весь наявний книжковий фонд бібліотеки за весь період її існування. Систематичний каталог книг та авторефератів ведеться з 1946 року, налічує більше 540 000 бібліографічних описів та представляє наявний книжковий фонд бібліотеки. У 60-х рр. працівниками бібліотеки було видано «Схему індексів систематичного каталогу медичної літератури», якою користувалися близько 30 років до переходу на УДК.

А каталог документів з 1970 р. видання вже був побудований за таблицями “Універсальної десяткової класифікації”.

Алфавітний каталог статей з періодичних видань містить статті з медичних журналів, котрі отримувала бібліотека до 2001 року. Предметний каталог відображає документи на всіх носіях інформації, налічує більше 3 млн бібліографічних описів. З 2001 р. ведеться електронний каталог, започаткований у 1993 р. У тому ж році розпочато реєстраційно-аналітичний розпис періодичних видань; патентів на винаходи України; створення краєзнавчої картотеки «Охорона здоров’я України»; української медичної періодики, книжкових пам’яток. У 2000 р. бібліотека стала учасницею проекту «Електронна інформація для бібліотек (eIFL)», у 2005 р. – започатковано створення Фонду електронних документів. У 2007 р. створено Зведений електронний каталог медичних бібліотек України, а у 2002 р. сформовано Зведену електронну базу даних краєзнавчої тематики «Охорона здоров’я України». У 2009 р. було започатковано Проект ретроспективної конверсії карткових каталогів. З початку 2000-х рр. на основі бібліотечно-інформаційної автоматизованої системи ІРБІС поповнюються бази даних (далі БД) вітчизняних та іноземних книг, авторефератів дисертацій, реєстраційно-аналітична база даних вітчизняних та іноземних періодичних видань, БД описів до патентів на винаходи України та Росії, БД Наукових збірників та ін. У 2010 р. впроваджено RSS-технології інформування читачів бібліотеки про нові надходження.

Бібліотека забезпечує доступ спеціалістам-медикам до світових інформаційних ресурсів найбільших видавництв світу EBSCO, Medline, Pubmed, в тестовому режимі до бази даних Elsevier та ін.

ННМБУ є державним депозитарієм медичної літератури з 1975 р.

Як науково-методичний центр мережі ННМБУ визначено головною бібліотекою в організації роботи зі збору, опрацювання, зведення інформації про рукописні книги, рідкісні і цінні видання з документальних фондів медичних бібліотек України.

Щорічно ННМБУ обслуговує 71 000 користувачів інформації всіх категорій спеціалістів медичної галузі, з яких – 70 000 індивідуальних і 1 000 колективних абонентів, і видає їм щорічно в середньому 1,5 млн. документів та їх копій на різних носіях інформації. Система читальних залів включає одну загальну та чотири спеціальні читальні зали, де одночасно можуть працювати близько 300 читачів. Усі видання в загальній читальній залі розміщено у відкритому доступі. Також у бібліотеці діє домашній абонемент, де можна отримати документи з фондів ННМБУ в користування поза межами бібліотеки.

З розвитком інформаційних технологій, значно збільшилася кількість відвідувань Web-сайту бібліотеки, створеного у 2002 р. Так, у 2010 р. зареєстровано 75 000 відвідувань, у 2013 – 121 350. Повне оновлення Web-сайту відбулося у 2014 р.

Інноваційним напрямом роботи за останні роки є організація онлайнових книжкових виставок нових надходжень.

Щорічно організовується в середньому 155 книжкових виставок, 175 переглядів нових надходжень, дні інформації, дні фахівця, декади іноземної медичної книги, екскурсії по бібліотеці, які супроводжуються лекціями.

ННМБУ – організаційний та науково-методичний центр мережі медичних бібліотек України, який здійснює наукове прогнозування, планування та координацію діяльності мережі 816 медичних бібліотек країни різних рівнів (станом на 01.01.2014 р.). За результатами аналізу діяльності бібліотек щорічно готується та видається аналітико-статистична довідка «Медичні бібліотеки України в дзеркалі статистики».

Відповідно до Реєстру з`їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що затверджується МОЗ України, ННМБУ щорічно організовує та проводить Міжнародні науково-практичні конференції, семінари, наради, круглі столи тощо, за результатами яких видається Збірник матеріалів та приймаються рекомендації.

ННМБУ координує роботу з формування єдиного інформаційно-документного простору медичних бібліотек України, зокрема: створює краєзнавчу бібліографічну картотеку «Охорона здоров`я України», координує роботу зведеного електронного каталогу медичних бібліотек України, що готується на корпоративних засадах та роботу з переведення в електронну форму першоджерел української медичної думки; формує базу української медичної біографістики, забезпечує міжбібліотечний обмін, у т.ч. електронне доставляння документів.

ННМБУ як центр галузевої медичної бібліографії на основі власної бібліографічної бази видає бібліографічні покажчики з найбільш актуальних медичних проблем. Всього у 2013 р. видано 16 бібліографічно-інформаційних матеріалів.

У рамках інноваційного проекту Системи електронних видань «Бібліотека – суспільству», ННМБУ, спільно з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського випускає компакт-диск, що містить понад 120 тис. бібліографічних записів, у т.ч. 5 000 повних текстів. ННМБУ бере участь у наповненні бібліографічною анотованою інформацією МРЖ «Джерело» серія 4 «Медицина».

Новим проектом ННМБУ, що розпочався у 2011 р., стало видання Календаря знаменних та пам`ятних дат «Імена в медицині у відгомоні часу», присвяченого ювілейним датам видатних діячів вітчизняної світової медичної науки.

В рамках Програми ЮНЕСКО-1992 р. «Пам`ять світу», спрямованої на збереження бібліотечних та архівних фондів у різних країнах світу, бібліотека виконує багатоаспектну програму «Медична україніка, як складова частина документальної пам`яті України». Серед пріоритетних завдань програми: формування бібліографічної бази; створення на її основі реєстру української медичної книги; проведення біографічних досліджень (розроблення медичної біографістики); наукове опрацювання книжкових пам`яток із фондів ННМБУ та бібліотек галузі; формування фонду медичної україніки (видань з особистих колекцій видатних вітчизняних вчених-медиків із дарчими написами); висвітлення історії мережі медичних бібліотек України; підготовка та видання історичних нарисів.

ННМБУ підтримує плідні міжнародні культурні зв’язки з зарубіжними колегами багатьох країн світу. Її партнерами є: Альбертський університет (Канада), Бібліотека Конгресу, Національна медична бібліотека США, Товариство українських лікарів Північної Америки (США), Фінська федерація наукових товариств, «Центр обміну науковою літературою» (Фінляндія), Бібліотека Національної медичної академії (Франція), Медичний університет Саппоро (Японія), Медичний університет у Білостоку, Окружна лікарська палата, Польське товариство клітинної біології (Польща), Національний медичний університет (Німеччина), Всесвітня організація охорони здоров'я (Швейцарія) та ін., а також благодійні фонди «Сейбр-Світло», «Езра», Британська Рада, Французький центр, Німецьке видавництво «Springer».

З метою обміну інформацією та створення сучасних інформаційних продуктів ННМБУ співпрацює з провідними науковими установами та бібліотеками України: Книжковою палатою України імені Івана Федорова, Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Національною парламентською бібліотекою України, Інститутом біографічних досліджень НАН України тощо.

В зоні особливої уваги ННМБУ впродовж 2010–2014 рр. – інформаційні запити фармацевтичних компаній, що працюють на ринку України і відповідно до міжнародних вимог зобов`язані здійснювати контроль за безпекою застосування лікарських засобів.

ННМБУ – постійний член професійних об`єднань: Асоціації бібліотек України, Української бібліотечної асоціації.

Колектив бібліотеки (станом на 01.01.2014 р – 169 осіб) з 1975 р. очолює Раїса Іванівна Павленко, заслужений працівник культури України, кавалер Ордену Княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів. В історію ННМБУ увійшли співробітники, які понад 50 років свого життя присвятили рідній бібліотеці: Н. О. Шадріна, Н. С. Харченко, Н. А. Ліневич, Л. І. Євтушенко, Т. О. Пелюсова, Л. В. Корчунова, Р. С. Іващенко.

Завжди підтримували бібліотеку та надавали інформаційну допомогу учені-медики: доктори медичних наук – М. П. Бойчак, Я. В. Ганіткевич, К. Ф. Дупленко, Ю. К. Дупленко, Б. П. Криштопа; кандидати медичних наук – Ю. Г. Віленський, І. С. Чекман; професор – Ю. М. Квітницький-Рижов; академік НАМН України – Л. А. Пиріг та багато ін.

Інформацію про бібліотеку вміщено у виданнях: «Енциклопедія сучасної України» 2003, «Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України» 2001 та ін.

До бібліотеки можна звернутися за адресою

м. Київ, вул. Л. Толстого, 7

або ж отримати консультацію за допомогою електронної пошти: medlib@library.gov.ua.

 

 

 

Зображення

image
Хол
image
Зала відділу пропаганди наукової літератури та МБА

image
Золота зала
image
Кругла зала
image
Читальна зала

Джерела

 

  1. Державна наукова медична бібліотека. До 70-річчя заснування: історичний нарис / Міністерство охорони здоров’я України, Державна наукова медична бібліотека ; [редкол.: Павленко Р.І. (голова) та ін.]. — К., 2002. — 178 с.
  2. Раїса Іванівна Павленко: Біобібліогр. нарис/ Нац. наук. мед. б-ка України; уклад.: Т. А. Остапенко, С. М. Булах, О. М. Кірішева, Л. Є. Корнілова. — К., 2007. — 71 с.: іл. — (Славні імена укр. мед. кн.: мед. б-ки України в особах, док., бібліогр.).
  3. Павленко Р. І. До 70-річчя діяльності Державної наукової медичної бібліотеки на ниві охорони здоров’я / Р. І. Павленко // Актуальні питання розвитку бібліотечної справи: матеріали науково-практичної конференції. Київ. 5-6 жовтня 2000р. / Міністерство охорони здоров’я України, Державна наукова медична бібліотека ; [ред.кол. : Павленко Р. І., Бабич В. С., Матюшенко В. С. та ін.]. — К., 2000. — С. 3-18.
  4. Національна наукова медична бібліотека України. Минуле, сьогодення, майбутнє / Національна наукова медична бібліотека України ; [уклад.: Т. А. Остапенко, С. М. Булах, О. М. Кірішева ]. — К.: СПД Коляда О. П., 2010. — 25 с.;
  5. Національна наукова медична бібліотека України [Електронний ресурс] . — Режим доступу: http://www.library.gov.ua/ , вільний.
Горобець Олена Олександрівна
Кірішева Олена Миколаївна
Статтю створено : 10.11.2014
Останній раз редаговано : 22.04.2015