Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 13
За місяць : 630
Кількість
статей : 556
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Тутковський Павло Аполлонович
Рубрики : Персоналії
Тутковський Павло Аполлонович

image

Тутковський Павло Аполлонович [17.02.(01.03.)1858, с-ще Липовець Київської губернії – 03.06.1930, м. Київ] – український геолог, археолог, бібліограф. Доктор наук (1911), професор (1914), академік Академії наук Білоруської РСР з 1928 року.

У 1882 р. П. А. Тутковський закінчив Київський університет Св. Володимира. Працював консерватором мінералогічного i геологічного кабінетів (музею) при Київському університеті (1884–1895); читав лекції в гімназіях Києва; був інспектором і директором народних училищ на Волині.

У 1911 р. Московський та Казанський університети присудили Павлу Аполлоновичу вчений ступінь доктора наук; з 1914 р. він – професор Київського університету; з 1926 р. – перший директор Науково-дослідного геологічного інституту НКО УСРР; з 1918 р. – один із засновників, дійсний член Української академії наук. Був у складі Тимчасового комітету із заснування Національної бібліотеки (1920–1922). Основні праці вченого присвячені геології, мінералогії, петрографії, геохімії, палеонтології, фізичній географії тощо.

Бібліографічну діяльність П. А. Тутковський розпочав одночасно із науковою роботою, починаючи наукові дослідження зі збирання матеріалів із відповідної теми. Упорядковував окремо видані та прикнижкові бібліографічні посібники: «Бібліографічний покажчик літератури по викопних і нині живущих форамініферах за 1888–1898 роки» (1898), «Бібліографічний огляд літератури по геології і фізичній географії центрального і південного Полісся» (1910), надруковані у «Записках Київського товариства природознавців».

Наукові праці Павла Аполлоновича: «Найдавніша видобувна промисловість Волині», «Узбережжя ріки Льви», «Родовище будівного каміння в Луцькому повіті Волинської губернії», «Із геології міста Житомира», «Родовища будівельного каміння в Луцькому повіті Волинської губернії», «Післятретинні озера в північній смузі Волинської губернії», «Викопні пустелі Північної півкулі» мають ґрунтовне бібліографічне оснащення. Серед інших оглядів слід відзначити «Артезіанські води, буріння і водопостачання: огляд рос. л-ри за 1896 р.».

 

Твори

Библиографический обзор литературы по геологии и физической географии Центрального и Южного Полесья. – К., 1910.

Древнейшая добывающая промышленность на Волыни : (разработка горн. пород Овруч. уезда в камен. веке и на заре рус. истории в ІХ–ХІ вв.) // Труды / О-во исследователей Волыни. – Житомир, 1915. – Т. 11, вып. 1. – С. 167–198.

Бібліографічний спис літератури по громадській медицині, гігієні і санітарії, по бальнеології, курортам та народній медицині України // Зб. мед. секції Укр. наук. т-ва в Києві. – К., 1918. – Кн. 4. – С. 109–133.

Бібліографічна справа на Україні // Вісн. Природн. секції Укр. наук. т-ва у Києві. – 1918–1919. – Т. 1, дод. – С. 5.

Матеріали для бібліографії мапознавства України : (мапи, плани, альб., мапозн. літ.). – К., 1924. – Ч. 1.

Матеріали для історії книжкової справи на Україні в ХVІ–ХVІІ вв. – К., 1924.

Матеріали для сільськогосподарської бібліографії України. Вип. 1. – К., 1924.

Покажчик головнішої літератури про підземні води на Україні та почасти на суміжних просторах, в зв’язку з геологічною літературою взагалі. – К., 1929. – У співавт.

 

Джерела

Академік Павло Тутковський : автобіографія. – К., 1929.

Павло Аполлонович Тутковський, 1858–1930 : бібліогр. покажч. / упоряд. К. О. Коваленко. – К., 1965.  

Сороковська С. В. Павло Аполлонович Тутковський / С. В. Сороковська // Арх. України. – 1966. – № 6. – С. 38–42.  

Бібліографія в геолого-географічних дослідженнях академіка П. А. Тутковського // Гуменюк М. П. Біля джерел української радянської бібліографії. – К., 1991. – С. 53–58.

Вавричин М. Г. Академік П. А. Тутковський і його «Матеріали до бібліографії мапознавства України» (1924 р.) / М. Г. Вавричин // Теорет. та організац. проблеми формування репертуару укр. кн. та періодики : доп. та повідомл. наук. конф., Львів, 25–26 серп. 1995 р. – Львів, 1996. – С. 365–370.  

Петрикова В. Т. Краєзнавча бібліографія в науковій діяльності академіка П. А. Тутковського / В. Т. Петрикова // Урал в мініатюрі. – Житомир, 1996. – С. 214–216.

Іванова І. П. А. Тутковський в історії організації української Академії наук і Національної бібліотеки України / І. Іванова // Бібл. вісн. – 1999. – № 6. – С. 46–48.

Гаврилюк Л. Тутковський Павло Аполлонович / Л. Гаврилюк // Видат. діячі науки і культури Києва в іст.-краєзн. русі України : біобібліогр. довід. – К., 2005. – Ч. 2. – С. 248–251.  

Гальчак С. Д. Тутківський (Тутковський) Павло Аполлонович / С. Д. Гальчак // Краєзнавці Вінниччини: Біографії. Бібліографія. – Вінниця, 2005. – С. 194. 

Палієнко М. Тутковський Павло Аполлонович / М. Палієнко // «Кіевская старина» у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2005. – С. 340–341.  

Пащук І. Тутковський Павло Аполлонович / І. Пащук // Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини. – Рівне, 2005. – С. 183–184.  

Тутковський Павло Аполлонович // Київ : іст.-біогр. енциклопед. довід. – К., 2007. – С. 993.  

Шемета Ю. М. Тутковський Павло Аполлонович / Ю. М. Шемета // Діячі науки і культури України : нариси життя та діяльності. – К., 2007. – С. 415–419.  

Костриця М. Ю. Найкращий знавець неорганічної природи України : П. А. Тутковський / М. Ю. Костриця. – Житомир, 2008.

Тутковський Павло Аполлонович // Науковці України ХХ–ХХІ століть : метабібліографія / уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Гальченко. – К., 2010. – С. 307.

Тутковський Павло Аполлонович (1858–1930) // Онопрієнко В. І. Історія української науки : курс лекцій. – К., 2010. – С. 616–617.  

Ученые, педагогические и популярные труды П. А. Тутковского. – Житомир, 1911.

Статтю створено : 30.01.2015
Останній раз редаговано : 27.10.2016