Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 4
За місяць : 526
Кількість
статей : 600
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечні фонди
Розділ містить статті про комплекс питань, пов’язаних із комплектуванням, організацією та управлінням бібліотечними фондами.
Автореферат дисертації
Алфавітна розстановка фонду
Альбом
Альманах
Аналітико-синтетичне опрацювання документів (АСОД)
Анотування
Антологія
Аркушеве видання
Атлас
Афіша
Багатотомне видання
Бібліографічне видання
Бібліографічний запис
Бібліографічний опис
Бібліотечне фондознавство
Бібліотечний каталог
Бібліотечний фонд
Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)
Брошура
Буклет
Бюлетень
Видання
Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки
Державний реєстр національного культурного надбання
Десяткова класифікація Дьюї (ДКД)
Дефектний примірник документа
Документ
Документообмін міжбібліотечний (внутрішньодержавний)
Зона бібліографічного опису
Індексування
Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБУ
Каталог (реєстр)
Класифікаційна система
Класифікаційна таблиця
Класифікаційний індекс
Книгообмін
Колективний автор
Компактус
Ліфлет
Меморіальне видання
Метрополиця
Міжнародний книгообмін
Область бібліографічного опису
Обмінний фонд
Обов’язковий примірник документів
Одиниця зберігання фонду
Предметизування
Предметна рубрика
Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки
Програма поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року
Резервний фонд
Реферативне видання
Реферативний журнал
Реферативний збірник
Рубрикатор науково-технічної інформації (Рубрикатор НТІ)
Рух бібліотечного фонду
Словник предметних рубрик
Старіння матеріальної основи документа
Стелаж
Універсальна десяткова класифікація (УДК)